Arbeidsvoorwaarden

Wiarda Faber onderhandelt en begeleidt namens werkgevers, werknemers en ondernemingsraden over belangen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast adviseert en traint Wiarda Faber directie, HRM en ondernemingsraden inzake advies- en instemmingstrajecten in het kader van de Wet op de ondernemingsraden.

Organisaties zoals: Medux (Hartingbank en Medipoint), Jumbo, de VNG, TNO en Fysius Rugexperts maakten naar grote tevredenheid recent gebruik van onze dienstverlening. 

Als partner van zowel directie, HR als OR hebben wij het overzicht en zorgen voor een proces dat leidt tot een modern en duurzaam arbeidsvoorwaardenbeleid met draagvlak om trots op te zijn.

Wij nemen je de volgende zaken uit handen voor succesvolle resultaten:

  • Een duidelijk en eenvoudig stappenplan voor het proces en de inhoud
  • De inhoud en het onderhandelen
  • Waar nodig interveniëren bij belangentegenstellingen of in patronen van actie-reactie
  • De implementatie van de resultaten

Wij zijn bij uitstek in staat om met vertrouwen van alle partijen te opereren. Een externe blik werkt verhelderend en ziet dingen die de deelnemers zelf niet meer opvallen.

Ons werk heeft ook grote positieve impact gehad op verbetering van de cultuur bij onze klanten. Onze klanten vertellen u graag over hun ervaringen!

Mail ons direct en vraag naar ons aanbod!

Gurbe Wiarda en Arnoud Faber