Incompany en Interim mogelijkheden

Ontwikkelingen binnen organisaties gaan steeds sneller.  Er wordt steeds meer gevraagd van management en medewerkers. Om ervoor te zorgen dat de grote lijnen bewaakt worden is het nodig dat je blijft ontwikkelen.

Onze incompany-opleidingen worden in gezamenlijk overleg op maat toegespitst op de vraag en doelstellingen van het bedrijf. Belangrijk voordeel is dat de voorkeursstijlen en gewenste gedragsverandering op de werkvloer in de praktijk beleefd kunnen worden. waarmee het realiseren van cultuurverandering soepeler verloopt. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn:

  • arbeidsvoorwaardenregelingen (onderhandelen) zonder strijd
  • hoe je afspraken, regels (HR-beleid) en gedrag aansluit bij je missie en visie
  • aansprekend leiderschap (vertrouwen en waardering)
  • hoe je een aantrekkelijke en lerende organisatie blijft of wordt

Onze adviseurs staan je graag te woord om te inventariseren welke behoefte er leeft en hoe we daar invulling aan kunnen geven. Op basis van een intake-gesprek wordt een aanbieding voor een programma gemaakt.

Maak een afspraak en neem contact op via 06-52721694 of mail g.wiarda@wiardafaber.nl